Gesto Computers znovu obhájilo certifikát ISO 9001 od agentury Bureau Veritas

Toto ocenění jsme získali, neboť jsme opět splnili stanovená kritéria v oblasti: Návrh, montáž a servis bezdrátových spojů, prodej, instalace, konfigurace a servis výpočetní techniky. Poskytování systémových služeb v oblasti výpočetní techniky.

Získání certifikátu ISO 9001 stanovuje požadavky na systém řízení kvality. Stojí na jednoduché zásadě, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a ty jsou pak postupně pomocí nastavených procesů realizovány. Účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla případně přijmout účinná opatření a změny. Norma se dál zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

Základní přínos normy ISO 9001 je ten, že má zúčastněným stranám, tedy dodavatelům, spolupracovníkům i zákazníkům, poskytovat osvědčení kvality, že daná firma dodává výrobek nebo službu splňující očekávání a je v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů.

Certifikační a inspekční společnosti Burea Veritas Certification CZ, s.r.o. a Bureau Veritas Services CZ, s.r.o. jsou součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového TIC trhu. Bureau Veritas působí ve 140 zemích.