Ohlédnutí za vánočním charitativním koncertem pražských hotelů Hilton

Své významné zákazníky a obchodní partnery jsme závěrem prosince pozvali na vánoční charitativní koncert, který se uskutečnil v pražském hotelu Hilton. Koncert se konal na podporu Nadace Terezy Maxové Dětem a my jsme rádi, že jsme se mohli stát hlavním partnerem akce. Děkujeme všem, kteří s námi přišli strávit příjemný předvánoční večer.

Posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti prožít spokojené a bezpečné dětství v rodinném prostředí a dát znevýhodněným dětem šanci na lepší život. Mezi hlavní cíle nadace patří prevence nežádoucího odebrání dětí z rodinného prostředí, a to zejména z důvodů chudoby, a podpora všech forem náhradní rodinné péče. V oblasti ústavní výchovy nadace podporuje vzdělávání dětí a rozvoj jejich dovedností, a poskytuje jim tak lepší šanci na produktivní a naplněný život po opuštění dětského domova.